Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 4-6/12

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Trong các ngày 4, 5 và 6/12/2020, trên phạm vi cả nước có 1.231 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I và quý II/2021.

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 127,631 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Côn Đảo. Tổng mức đầu tư của Dự án là 142.980.186.899 đồng.

Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm phần mềm và triển khai báo cáo (MIS), với giá gói thầu hơn 32,026 tỷ đồng.

Tổng công ty Đông Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 14 Thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt hệ thống băng tải trong lò, với giá gói thầu hơn 14,032 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư duy trì sản xuất mỏ than Đồng Rì năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 63.390.308.517 đồng.

Công an tỉnh Phú Yên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL01 Nâng cấp, mở rộng cơ sở làm việc Công an huyện Sông Hinh, Gói thầu XL02 Nâng cấp, mở rộng cơ sở làm việc Công an huyện Sơn Hòa và Gói thầu XL03 Nâng cấp, mở rộng cơ sở làm việc Công an thị xã Sông Cầu, với giá gói thầu lần lượt hơn 18,984 tỷ đồng, hơn 17,848 tỷ đồng và hơn 10,462 tỷ đồng. Ba gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng cơ sở làm việc Công an huyện Sông Hinh, Sơn Hòa và Công an thị xã Sông Cầu thuộc Công an tỉnh Phú Yên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 58,608 tỷ đồng.

Chuyên đề