#Tổng công ty Đông Bắc
Toàn cảnh Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu bảo đảm cung ứng điện

(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 5921/VPCP-CN ngày 5/7/2019 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.