Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 27/11

(BĐT) - Trong ngày 27/11/2018, trên phạm vi cả nước có 642 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong tháng 12/2018 và quý I, II/2019.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Hệ thống thiết bị y tế kèm theo xây lắp, với giá gói thầu hơn 58,595 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, giai đoạn 1 khối sản 200 giường. Tổng mức đầu tư của Dự án là 265.040.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, thông gió và điện nhẹ công trình, với giá gói thầu 17.283.143.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Thư viện quốc gia Việt Nam giai đoạn 1. Tổng mức đầu tư của Dự án là 97.926.566.000 đồng.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 6 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 127,005 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo sân đỗ máy bay khu vực nhà ga cũ và đường lăn W2 - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Tổng mức đầu tư của Dự án là 139.974.418.000 đồng.

Công ty CP Vicem thương mại xi măng (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Vận chuyển xi măng bao, với giá gói thầu 19.133.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Vận chuyển xi măng bao. Tổng mức đầu tư của Dự án là 19.133.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 8 Nhà lớp học và nhà học bộ môn, với giá gói thầu hơn 40,224 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trường THCS Hàn Thuyên, huyện Lương Tài. Tổng mức đầu tư của Dự án là 135.430.042.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 9 Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị cấp thoát nước (không bao gồm phần phòng cháy chữa cháy), với giá gói thầu hơn 40,030 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trường THCS Đông Xuân. Tổng mức đầu tư của Dự án là 63.330.786.000 đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư