Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 23/9

(BĐT) - Trong ngày 23/9/2019, trên phạm vi cả nước có 664 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Thi công xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị (bao gồm hạng mục chung), với giá gói thầu hơn 34,464 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Liêm Chung để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Phủ Lý. Tổng mức đầu tư của Dự án là 52.793.800.000 đồng.

Văn phòng Quốc hội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thiết bị chuyên ngành khu vực trường quay, với giá gói thầu hơn 63,102 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà làm việc tại 35 Ngô Quyền, Hà Nội của Quốc hội. Tổng mức đầu tư của Dự án là 439,574 tỷ đồng.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Trang bị router P cho C30 và Quận 9 (TP.HCM), với giá gói thầu hơn 71,173 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, có tổng mức đầu tư là 74.758.635.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà trụ sở làm việc liên cơ quan UBND huyện, với giá gói thầu hơn 79,511 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà trụ sở làm việc liên cơ quan UBND huyện. Tổng mức đầu tư của Dự án là 106.247.743.000 đồng.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 39/2019/Mobile Cung cấp ắc quy Lithium 48V-50Ah, với giá gói thầu hơn 362,677 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cao chất lượng mạng cơ điện trạm BTS Viettel năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.171.062.492.396 đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư