Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 21/11

(BĐT) - Trong ngày 21/11/2018, trên phạm vi cả nước có 600 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I và II/2019.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 21/11

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2 Thi công xây dựng toàn bộ dự án (bao gồm cả chi phí đảm bảo an toàn giao thông) thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo đường, hệ thống chiếu sáng tuyến đường vào khu xử lý chất thải Xuân Sơn, với giá gói thầu là 51.983.378.000 đồng.

Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công sửa chữa lớn hệ thống thiết bị Nhà máy Thủy điện Huội Quảng năm 2019, với giá gói thầu là 7.708.108.828 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa lớn năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 63.919.002.251 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Xây dựng, cải tạo tổng thể Trụ sở Ban chỉ huy quân sự quận Ba Đình, với giá gói thầu là 38.102.023.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp phần hạ tầng, dân dụng và xử lý phế thải (bao gồm chi phí hạng mục chung); Gói thầu Xây lắp hệ thống cấp điện và lắp đặt thiết bị trạm biến áp (bao gồm chi phí hạng mục chung), với giá gói thầu lần lượt là 57.055.258.000 đồng và 10.141.511.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng quảng trường trung tâm. Tổng mức đầu tư của Dự án là 88.000.000.000 đồng.

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu là 40.318.318.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Sơn Mãn, xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai. Tổng mức đầu tư của Dự án là 69.199.988.000 đồng.

Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng công trình, với giá gói thầu là 42.336.250.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng đường nối từ ĐT299 (cầu Bến Đám) đi đường Tây Yên Tử, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 69.810.489.000 đồng.

Chuyên đề