Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 16/4/2024

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 16/4/2024, trên phạm vi cả nước có 1.272 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III, quý IV/2024.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Xây lắp và thiết bị kèm theo xây lắp, với giá gói thầu hơn 69,385 tỷ đồng. Gói thầu thuộc Dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Chánh Nghĩa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 94,315 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 34,200 tỷ đồng. Gói thầu thuộc Dự án Đường liên xã Chiềng Đông - Chiềng Sinh - Nà Sáy. Tổng mức đầu tư của Dự án là 56,531 tỷ đồng.

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Gói thầu số 4 Cung cấp hóa chất, vật tư nha khoa, với giá gói thầu hơn 59,593 tỷ đồng. Gói thầu thuộc Dự toán Mua sắm dụng cụ, hóa chất và vật tư y tế tiêu hao năm 2024 của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội. Tổng dự toán là 89,333 tỷ đồng.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu XD-01 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 25,953 tỷ đồng. Gói thầu thuộc Dự án Xây dựng nhà ở đại đội, cải tạo, nâng cấp hạ tầng Trung đoàn 834 cơ sở 1/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 30 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình (bao gồm thiết bị và bảo hiểm công trình), với giá gói thầu hơn 33,520 tỷ đồng. Gói thầu thuộc Dự án Hạ tầng điểm dân cư nông thôn thôn Hạnh Phúc Đoàn, xã Đông Nam, huyện Đông Sơn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 71,766 tỷ đồng.

Chuyên đề