(BĐT) - Ngày 22/9 tới, Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%. Ngày chia trả là 20/10/2020.

Với lượng cổ phiếu đang lưu hành là 26,17 triệu cổ phiếu, Công ty dự chi trả gần 78,5 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Nửa đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 315,4 tỷ đồng, giảm 8%; lợi nhuận sau thuế 99,4 tỷ đồng, giảm 13,6% so với cùng kỳ 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành được 45,1% kế hoạch doanh thu và 51,9% chỉ tiêu lợi nhuận.

Trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương 115,6 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 85,95 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/6/2020, tổng tài sản của Công ty giảm 3,1% về 566,99 tỷ đồng. Trong đó, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn là 307,2 tỷ đồng, chiếm 54,2% tổng tài sản.