(BĐT) - Công ty CP dệt may Huế (UPCoM: HDM) cho biết năm 2019 đạt doanh thu 1.756 tỷ đồng, thực hiện 97,2% kế hoạch năm và tương đương năm trước. Kinh ngạch xuất khẩu đạt 103 triệu USD, vượt 2% kế hoạch và tăng 17%. Lợi nhuận trước thuế ước thực hiện 20,7 tỷ đồng, đạt 44% kế hoạch năm và giảm 43% so năm trước. Cổ tức là 15% trong khi cổ tức 2018 là 25%.
Dệt may Huế lên kế hoạch 2020 lãi 40 tỷ đồng, cổ tức tỷ lệ 20%

Năm 2020, công ty đề ra kế hoạch doanh thu 1.815 tỷ đồng, tăng 3% so với ước thực hiện 2019. Kim ngạch xuất khẩu 112 triệu USD, tăng 12%. Lãi trước thuế 40 tỷ đồng và chia cổ tức 20%; lần lượt tăng 93% và 33% thực hiện 2019.

Về mặt sản lượng, công ty đề ra mục tiêu sản lượng sợi đạt 13.200 tấn, bằng năm qua; sản lượng vải 750 tấn, tăng 16%; sản phẩm may 21 triệu sản phẩm, tăng 6%.

Năm nay, công ty có kế hoạch lập dự án đầu tư bổ sung thiết bị nhà máy may, đầu tư xây dựng hồ chỉ thị sinh học, nghiên cứu phương án sắp xếp lại nhà máy sợi, quy hoạch lại kho để đảm bảo  không phải thuê ngoài. Đồng thời, công ty cũng lập đầu tư nhà máy May hai tầng quy mô 32 chuyền, sản lượng 10 triệu sản phẩm/năm; nghiên cứu dự án điện mặt trời cho năm 2021 thực hiện.

Theo NDH