Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp năm 2020

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sau một thời gian đi vào cuộc sống, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021 đang được đề xuất sửa đổi, bổ sung để phù hợp với bối cảnh thực tế với hai lý do chính.
Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn đã có những tác động tích cực trong tạo lập MTKD thuận lợi, bình đẳng, thúc đẩy thành lập, phát triển và mở rộng kinh doanh của các DN. Ảnh minh họa: Internet
Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn đã có những tác động tích cực trong tạo lập MTKD thuận lợi, bình đẳng, thúc đẩy thành lập, phát triển và mở rộng kinh doanh của các DN. Ảnh minh họa: Internet

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong quá trình theo dõi thực hiện Luật DN, Bộ nhận được nhiều phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức và cá nhân về một số nội dung liên quan như: Một số nội dung không còn phù hợp với thực tiễn, tạo gánh nặng chi phí tuân thủ; một số nội dung không còn tương thích với một số quy định của luật mới ban hành; một số nội dung cần được tiếp tục hoàn thiện để nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo thông lệ tốt, tăng mức độ an toàn cho cổ đông, nhà đầu tư.

Cụ thể, về lĩnh vực thành lập DN, một số quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh chưa rõ ràng, không còn phù hợp, không còn cần thiết, tạo gánh nặng chi phí và làm chậm quá trình gia nhập thị trường; mặt khác còn tạo kẽ hở dễ bị lạm dụng để các đối tượng xấu dễ dàng thành lập DN không vì mục đích kinh doanh theo đăng ký.

Về quản trị DN, một số quy định chưa rõ ràng, chưa cụ thể, chưa thống nhất gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Ví dụ, quy định về phân định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị…

Về quản lý nhà nước, một số cơ quan bộ, ngành, địa phương đề nghị xem xét, rà soát quy định của Luật DN về phát hành trái phiếu riêng lẻ; xử lý tình trạng góp vốn khống, vốn ảo, đầu tư chui, đầu tư núp bóng, giả mạo hồ sơ, giấy tờ pháp lý thành lập DN với mục đích mua, bán hóa đơn…

Nhận xét về kết quả sau khi đưa Luật DN năm 2020 vào cuộc sống, Bộ KH&ĐT đánh giá, Luật và các văn bản hướng dẫn đã có những tác động tích cực trong tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thúc đẩy thành lập, phát triển và mở rộng kinh doanh của các doanh nghiệp. Năm 2021, cả nước có 116.839 DN thành lập mới, năm 2022 là 148.533 DN, năm 2023 là 159.294 DN và riêng quý I/2024 là 34.590 DN.

Chuyên đề