Đề xuất lập Hội đồng thẩm định nhà nước Dự án PPP đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước để tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 3 - đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức PPP thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội.
Phối cảnh Dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô.
Phối cảnh Dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô.

Dự án được đầu tư theo phương thức PPP và có tổng mức đầu tư là 56.520 tỷ đồng (vốn nhà nước tham gia khoảng 26.730 tỷ đồng, chiếm 47,3% tổng mức đầu tư Dự án). Dự án trên thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (sử dụng vốn đầu tư công trên 10.000 tỷ đồng).

Theo đề xuất, Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 3 - đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức PPP do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Chủ tịch.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Dự án có tổng mức đầu tư lớn do đó cần phải đánh giá kỹ lưỡng về quy mô, hướng tuyến, phương án thiết kế, sơ bộ tổng mức đầu tư…; trên cơ sở đó đánh giá phương án tài chính, hiệu quả đầu tư và các nội dung khác của Dự án.

Trong khi đó, các thành viên của Hội đồng là đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ thẩm định theo hình thức kiêm nhiệm, không có đủ thời gian và điều kiện để nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật, công nghệ của Dự án phục vụ cho công tác thẩm định.

Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng cần thiết phải thuê tư vấn có chuyên môn, kinh nghiệm thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án nhằm đảm bảo tính khả thi, hiệu quả đầu tư.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia trong thời gian 90 ngày. Đồng thời, Bộ kiến nghị Thủ tướng cho phép lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra trong nước theo trường hợp đặc biệt; giao cho UBND TP. Hà Nội có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan quá trình thẩm định Dự án, bố trí vốn chuẩn bị đầu tư phục vụ việc thẩm định, thuê tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Dự án thành phần 3 - xây dựng đường cao tốc Vành đai 4 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội. Công trình do UBND TP. Hà Nội là cơ quan nhà nước có thẩm quyền được triển khai theo hình thức PPP.

Tổng mức đầu tư Dự án thành phần 3 – xây dựng đường cao tốc Vành đai 4 được đề cập tại Tờ trình mới nhất của UBND TP. Hà Nội là 56.520 tỷ đồng.

Trong đó, vốn nhà nước tham gia là 26.730 tỷ đồng (vốn ngân sách Trung ương 18.313 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 8.417 tỷ đồng); vốn nhà đầu tư thu xếp là 29.790 tỷ đồng, chiếm khoảng 52% tổng mức đầu tư.

Trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đã thể hiện sơ bộ phương án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ Dự án thành phần 3 cho việc đầu tư các công trình trọng yếu trên địa bàn cả 3 địa phương gồm: cầu Hồng Hà, đoạn tuyến Quốc lộ 6 đến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (gồm cầu Mễ Sở), cầu Hoài Thượng, tuyến nối trên địa phận Bắc Ninh.

Chuyên đề