(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi các Hiệp hội doanh nghiệp về việc đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó dịch Covid-19.
Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5/2020

Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5/2020

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 156/TB-VPCP ngày 15/4/2020 về việc tổ chức Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19, Bộ KH&ĐT được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan tổ chức hội nghị này. Hội nghị dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5/2020.

Hội nghị sẽ đánh giá tác động và khả năng hấp thụ của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, địa phương ban hành ứng phó với dịch Covid-19 thời gian qua và lắng nghe kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp về các giải pháp cần thiết hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch và thúc đẩy doanh nghiệp nắm bắt cơ hội phát triển trong thời gian tới.

Để Hội nghị thực sự chất lượng, hiệu quả, qua đó giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành được các giải pháp thiết thực nhằm tái khởi động nền kinh tế, Bộ KH&ĐT đề nghị các hiệp hội tổng hợp xây dựng Báo cáo gồm các nội dung: đánh giá tình hình hoạt động của hội viên, nhận định về thời cơ của doanh nghiệp hội viên trong giai đoạn dịch Covid-19 chưa kết thúc và sau khi dịch kết thúc (nếu có), đề xuất sáng kiến, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tái khởi động nền kinh tế gửi về Bộ KH&ĐT trước ngày 24/2/2020 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Xuân Yến