(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bộ KH&ĐT cho biết, tại Điều 33 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định 4 ngành, nghề ưu đãi đầu tư, gồm: (i) Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; (ii) đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; (iii) đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; (iv) đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Tuy nhiên, hiện nay 4 ngành, nghề này chưa được quy định cụ thể tại Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118. Nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần bảo đảm thi hành đồng bộ với các luật có liên quan, Bộ KH&ĐT đề xuất bổ sung 4 ngành, nghề nêu trên vào Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118.