Ðề nghị kiểm điểm lãnh đạo TT- Huế giai đoạn 2014-2018

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 13/5, Thanh tra Chính phủ (TTCP) ra thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát sỏi; quản lý đầu tư xây dựng ở tỉnh Thừa Thiên Huế (TT-Huế) giai đoạn 2014 - 2018.
Một khu tập kết cát sỏi tại tỉnh TT- Huế
Một khu tập kết cát sỏi tại tỉnh TT- Huế

TTCP đánh giá, chính quyền tỉnh có nhiều chỉ đạo kịp thời giúp các hoạt động này đạt hiệu quả, mang lại lợi ích kinh tế cho người dân... Tuy nhiên, chính quyền TT- Huế còn một số sai sót, cần xử lý trong thời gian tới.

Theo TTCP, kết quả kiểm tra của Bộ Công an xác định việc thăm dò, khác thác, vận chuyển, tập kết cát sỏi trái phép vẫn diễn ra ở địa phương nhưng chưa được xử lý triệt để gây thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng an ninh trật tự, cản trở giao thông đường thủy nội địa.

Trong quản lý đất đai, các cơ quan tại tỉnh TT-Huế bị xác định có một số sai phạm về chất lượng quy hoạch, mua bán tài sản, giao đất không căn cứ… Với quản lý đầu tư xây dựng, TTCP chỉ rõ tại TT- Huế có các sai phạm như công tác thẩm định và phê duyệt thiết kế còn hạn chế; đấu thầu kém hiệu quả khi giá trúng thầu thường sát giá gói thầu; chất lượng công trình có nơi không đảm bảo, vừa dùng đã hỏng.

Do vậy, Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp với chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế và các phó chủ tịch tỉnh phụ trách; làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan theo phân cấp.

Ngoài ra, TTCP cũng đề nghị chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế xác định lại giá thu tiền sử dụng đất cho sát giá thị trường với 3 khu đất được giao không qua đấu giá tại thành phố Huế; thu hồi diện tích đất cho thuê tại số 1 Nội Cung vì đơn vị thuê không thực hiện nghĩa vụ tài chính, nếu cần phải chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định… Tỉnh TT- Huế cũng phải rà soát, xem xét thu hồi đất với 29 dự án chậm tiến độ nhiều năm. Các dự án có vi phạm khác cần rà soát, thu đủ số tiền theo quy định nhằm tránh thất thoát cho ngân sách.

Chuyên đề