Đề nghị huỷ 758 sổ đỏ cấp sai tại Kon Tum

0:00 / 0:00
0:00
Đây là những Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các hộ dân do cấp chồng lấn, cấp sai chủ thể trên lâm phần quản lý của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum, với diện tích 227,2ha...
Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh nói riêng, vùng núi Ngọc Linh nói chung được ví như "nóc nhà Tây Nguyên".
Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh nói riêng, vùng núi Ngọc Linh nói chung được ví như "nóc nhà Tây Nguyên".

Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh thuộc địa phận huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, có tổng diện tích tự nhiên 41.420ha.

Ban quản lý Ngọc Linh được sử dụng 38.911ha đất

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum vừa ban hành Kết luận thanh tra số 06 về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị chồng lấn, trùng lắp, cấp sai chủ thể đang quản lý, sử dụng đất trên lâm phần quản lý của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.

Theo Quyết định số 760 (ngày 22/7/2003) của UBND tỉnh Kon Tum, dự án đầu tư Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh do UBND tỉnh làm chủ quản đầu tư, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh (BQL Ngọc Linh) là chủ đầu tư.

Vị trí ranh giới của dự án gồm 05 xã thuộc huyện Đăk Glei, tổng diện tích 41.420ha, với 42 tiểu khu, được phân chia nhiều khu chức năng (phân khu bảo vệ nghiêm ngặt với diện tích 38.606ha; phân khu phục hồi sinh thái với diện tích 2.814ha) và các chương trình hành động của dự án.

Năm 2006, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 1006 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho BQL Ngọc Linh tại huyện Đăk Glei với diện tích hơn 41.547,9ha. Trong đó, xã Đăk Man hơn 10.003ha; xã Đăk Choong hơn 7.422,6ha; xã Xốp hơn 11.594,7ha; xã Mường Hoong 7.478,3ha; xã Ngọc Linh diện tích 5.448,7ha.

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum đã ký cấp 42 sổ đỏ cho BQL Ngọc Linh với tổng diện tích hơn 38.911,9ha, trong đó, tài sản gắn liền với đất là rừng cây, diện tích 36.260,3ha.

Đến năm 2008, UBND tỉnh Kon Tum đã phê duyệt điều chỉnh diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp theo chức năng 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này đã lập Trang bổ sung về sơ đồ thửa đất vào 42 sổ đỏ của BQL Ngọc Linh với tổng diện tích 38.109,4ha, không thể hiện tài sản gắn liền với đất là rừng cây và giao lâm phần này cho BQL Ngọc Linh quản lý.

Sau đó, UBND tỉnh Kon Tum ban hành hàng loạt quyết định thu hồi đất trên phần đất giao cho Ban quản lý Ngọc Linh quản lý, với diện tích thu hồi 633,41ha. Tuy nhiên, Ban quản lý Ngọc Linh không phối hợp để thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định.

Cấp sai 758 sổ đỏ

Năm 2013, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 300 về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án tổng thể xây dựng Hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Kon Tum.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum và các đơn vị liên quan đã cấp sổ đỏ, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn 05 xã thuộc huyện Đăk Glei với diện tích 4.236,1ha (gồm xã: Đăk Man, Đăk Choong, Xốp, Mường Hoong, Ngọc Linh).

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra, xác định việc sử dụng đất trên thực địa đã cho thấy việc đo vẽ thành lập bản đồ địa chính đã chồng lấn vào lâm phần quản lý của BQL Ngọc Linh với diện tích 883,24ha.

Trong đó, xã Đăk Man diện tích 216,69ha; xã Đăk Choong 45,11ha; xã Xốp 126,75ha; xã Mường Hoong 267,85ha và xã Ngọc Linh 226,84ha.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum, việc cấp sổ đỏ cho các hộ dân bị chồng lấn trên lâm phần quản lý của BQL Ngọc Linh là 758 thửa/758 sổ đỏ với diện tích 227,2ha.

Trong đó, xã Đăk Man với diện tích 11,95ha; Xã Đăk Choong 27,8ha; xã Xốp 20,96ha; xã Mường Hoong 144,84ha; xã Ngọc Linh 21,65ha.

Riêng các sổ đỏ do UBND huyện Đăk Glei cấp trước thời điểm thực hiện dự án (thành lập BQL Ngọc Linh) cần xem xét lại tính pháp lý.

Theo kết luận thanh tra, BQL Ngọc Linh chịu trách nhiệm về việc không thực hiện đăng ký biến động đất đai, chỉnh lý trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi (633,41ha).

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm về việc lập, tham mưu cho lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký 42 Trang bổ sung trên cơ sở của bản đồ quy hoạch 03 loại rừng nhưng không nằm trong hệ thống bản đồ quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, không đúng quy định theo Thông tư số 09 (năm 2007) của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

UBND huyện Đăk Glei cấp sổ đỏ đối với diện tích đất 227,2ha cho các hộ gia đình, cá nhân là không đảm bảo theo quy định, không đúng với Thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai huyện Đăk Glei… Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum không chấp nhận thanh toán các chi phí liên quan đến việc cấp sổ đỏ đó…

Trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế này thuộc về các đơn vị: Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Trắc địa và Môi trường; Công ty cổ phần Tư vấn Dịch vụ Đo đạc và Bản đồ Đại Nam; Công ty cổ phần Tài nguyên Môi trường Dương Phúc; Công ty TNHH Địa ốc Lộc An; Trung tâm Dịch vụ Viễn Thám và Địa Tin học; Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn Thám (nay là Phòng bản đồ, Bồi thường và Giá đất); Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đăk Glei; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đăk Glei và UBND huyện Đăk Glei.

Từ kết quả thanh tra nêu trên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum kiến nghị UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo UBND huyện Đăk Glei thu hồi, huỷ 758 sổ đỏ đã cấp cho các hộ gia đình, cá nhân, do cấp chồng lấn, trùng lắp, cấp sai chủ thể đang quản lý, sử dụng đất trên lâm phần quản lý của Ban quản lý Ngọc Linh với diện tích 227,2ha;

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan đến các tồn tại, hạn chế (theo kết luận thanh tra đã nêu) tiến hành tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh Kon Tum.

Chuyên đề