• Đề nghị huỷ 758 sổ đỏ cấp sai tại Kon Tum

    21/01/2022 09:53

    Đây là những Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các hộ dân do cấp chồng lấn, cấp sai chủ thể trên lâm phần quản lý của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum, với diện tích 227,2ha...

chuyên đề

Kết nối đầu tư