DCL sẽ tăng vốn điều lệ lên 563 tỷ đồng bằng chia thưởng

Ngày 5/3, CTCP Dược phẩm Cửu Long (DCL) tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2016. Tại cuộc họp này, Công ty đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2015 và phương án kinh doanh năm 2016. 
DCL sẽ tăng vốn điều lệ lên 563 tỷ đồng bằng chia thưởng

Cụ thể, doanh thu kế hoạch 2016 là 850 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 82 tỷ đồng, tăng mạnh so với kết quả năm 2015 lần lượt là 669,565 tỷ đồng và 60,62 tỷ đồng.

Cũng tại cuộc họp này, DCL đã thông qua phương án cho phép CTCP Đầu tư F.I.T (FIT) được phép nâng sở hữu lên mức 80% vốn điều lệ Công ty mà không cần chào mua công khai, đổi tên tiếng Anh của thành Benovas Pharmaceutical Company; bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT và 1 thành viên Ban Kiểm soát.

Năm 2016, DCL cũng dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ lên 563,33 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng, chia làm 2 đợt, trong đó đợt 1 chia thưởng tỷ lệ 1:1, dự kiến thực hiện ngay trong quý II/2016; đợt 2 tỷ lệ 1:0,4, dự kiến thực hiện trong quý IV/2016.

Ngoài các nội dung trên, DCL đã thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh là kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường. Việc bổ sung ngành nghề này, theo DCL, là do quy định mới của Chính phủ về việc doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa thông thường phải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư