(BĐT) - Ngày 20/3 tới, Công ty CP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Mã CK: DBD) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 4/4.

Ngoài ra, Công ty sẽ sử dụng danh sách cổ đông chốt trên để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019. Đại hội dự kiến được tổ chức trong tháng 4/2019 tại Hội trường Công ty.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018, lũy kế cả năm, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 1.474 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với năm 2017; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 163 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 92,1% kế hoạch doanh thu và 97% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.