(BĐT) - Hai tháng gần đây, việc đăng ký mã số REX (tự chứng nhận xuất xứ) cho doanh nghiệp (DN) đã được đẩy nhanh, nhưng số lượng DN đăng ký mã số REX đến thời điểm này còn ít.
DN cần đẩy nhanh đăng ký mã số REX để m bảo việc hưởng ưu đãi thuế quan theo GSP của DN không bị gián đoạn (ảnh: Internet)

DN cần đẩy nhanh đăng ký mã số REX để m bảo việc hưởng ưu đãi thuế quan theo GSP của DN không bị gián đoạn (ảnh: Internet)

Vì vậy, Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương vừa đề nghị các DN Việt Nam có hoạt động xuất khẩu đi Liên minh châu Âu (EU), Na Uy, Thụy Sỹ cần khẩn trương đăng ký mã số REX trực tuyến theo hướng dẫn của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trong thời gian sớm nhất.

Việc đăng ký mã số REX nhằm bảo đảm việc hưởng ưu đãi thuế quan theo GSP của DN không bị gián đoạn.

REX là kế hoạch về tự chứng nhận xuất xứ được Hội đồng châu Âu (EC) triển khai tới toàn bộ các nước thụ hưởng GSP. Theo Quy định thực thi số 2015/2447 của Liên minh châu Âu (EU) ngày 24/11/2015, EC áp dụng cơ chế cho phép các nhà xuất khẩu đăng ký được tự chứng nhận xuất xứ chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập GSP, dần thay thế hệ thống cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu A hiện nay.

Việt Nam thuộc nhóm nước triển khai đăng ký mã số REX trong năm 2019 và đã được gia hạn 6 tháng đến hết 30/6/2020. Sau khi DN được đăng ký mã số REX, cơ quan hải quan EU không chấp nhận hình thức C/O mẫu A do các tổ chức cấp như hiện nay.

Việc đăng ký mã số REX cho thương nhân do VCCI thực hiện theo Quyết định ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Để bảo đảm tiến độ triển khai cơ chế REX tại Việt Nam, ngay sau khi ban hành Quyết định ủy quyền, Bộ Công Thương đã thông báo DN liên hệ với VCCI gần nhất để được hướng dẫn và đăng ký mã số REX theo nhu cầu. Bộ Công Thương cũng liên tục có công văn đôn đốc, đề nghị VCCI khẩn trương triển khai đăng ký sớm cho DN.

Tới nay, theo thống kê của VCCI, đã có hơn 1200 thương nhân được đăng ký mã số REX. Số lượng hồ sơ đã nộp để đăng ký mã số tại VCCI đang chờ sửa đổi, bổ sung, xét duyệt còn 280 hồ sơ. Các Tổ cấp C/O của VCCI đã và đang tiếp tục hướng dẫn doanh nghiệp khai báo trực tuyến hồ sơ đăng ký mã số REX trên trang điện tử của EU và VCCI.