Đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tại Nghị quyết số 126/NQ-CP Phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 9/2022, Chính phủ quyết nghị kiên định mục tiêu ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến lạm phát và thị trường trong, ngoài nước. Ảnh: Lê Tiên
Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến lạm phát và thị trường trong, ngoài nước. Ảnh: Lê Tiên

Trong đó, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chủ trì, thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với chính sách tài khóa và các chính sách khác để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần thúc đẩy tăng trưởng; phối hợp đồng bộ các công cụ, giải pháp về tỷ giá, lãi suất, tăng trưởng tín dụng. Điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến lạm phát và thị trường trong, ngoài nước; phối hợp đồng bộ với điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với tình hình thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ, sẵn sàng bán can thiệp khi cần thiết để ổn định thị trường ngoại tệ.

Nghị quyết nêu rõ, NHNN đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP. Đồng thời, NHNN chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động, quản trị, tiết giảm chi phí, nghiên cứu, có giải pháp phấn đấu ổn định hoặc giảm chi phí, lãi suất cho vay.

Nghị quyết cũng nêu nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của các bộ, ngành, địa phương với quan điểm điều hành kinh tế vĩ mô chủ động, linh hoạt, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn theo hướng: bảo đảm ổn định trong điều kiện bất định; giữ thế chủ động trước những diễn biến phức tạp, khó lường; kiên định, nhất quán, phù hợp, hiệu quả trước sự biến động, tác động nhiều chiều từ thế giới và trong nước; kiểm soát rủi ro, kịp thời ứng phó với nguy cơ suy thoái, khủng hoảng…

Chuyên đề

Kết nối đầu tư