(BĐT) - Ngày 25/9 tới, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Công ty sẽ phát hành thêm gần 10,36 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 103 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 3.370 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 240 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 20%.

Trong đó, 6 tháng đầu năm, Công ty đạt doanh thu thuần 2.180 tỷ đồng, tăng 10,4% và hoàn thành gần 65% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế gần gấp đôi cùng kỳ, lên 418 tỷ đồng, hoàn thành hơn 74% chỉ tiêu cả năm.

Tính đến 30/6/2020, Công ty còn 682 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra, Công ty còn 437 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, 26 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu và hơn 31 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.