Đầu tư hơn 1.427 tỷ đồng cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng (lần 7) với tổng mức đầu tư 1.427,466 tỷ đồng (sử dụng vốn vay Quỹ OFID và vốn đối ứng trong nước).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, trong quý II/2022, Bên mời thầu sẽ chỉ định nhà thầu thực hiện 3 gói thầu tư vấn của Dự án, gồm: Gói thầu 21-OFID.DDCN Tư vấn lập hồ sơ thiết kế và dự toán phần di dời đường ống cấp nước hiện trạng tuyến đường Vành đai phía Tây 2; Gói thầu 22-OFID.DDNH Tư vấn lập hồ sơ thiết kế và dự toán phần di dời, ngầm hóa hạ tầng viễn thông hiện trạng tuyến đường vành đai phía Tây 2; Gói thầu 23-OFID.DDCX Tư vấn lập hồ sơ thiết kế và dự toán phần di dời và thu hồi cây xanh hiện trạng tuyến đường Vành đai phía Tây 2.

Chuyên đề