(BĐT) - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng có tổng vốn đầu tư 4.597,460 tỷ đồng.
Phối cảnh tổng thể dự án KCN Tiên Thanh (Hải Phòng)

Phối cảnh tổng thể dự án KCN Tiên Thanh (Hải Phòng)

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 647/QĐ-TTg ngày 27/5/2022 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Dự án có quy mô 410,46 ha tại xã Tiên Thanh và xã cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng với nguồn vốn 4.597,460 tỷ đồng. Công ty cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Tiên Thanh làm chủ đầu tư Dự án.