(BĐT) - Ngày 26/4/2021, Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Theo đó, Công ty dự kiến doanh thu thuần đạt 1.285 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế ở mức 216 tỷ đồng, tăng 21,3%. Công ty dự kiến mức cổ tức 10%/vốn điều lệ và chưa cho biết hình thức thanh toán.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bên cạnh đó, Công ty sẽ xin ý kiến cổ đông về việc phát hành tối đa 27,06 triệu cổ phần để hoán đổi các khoản nợ vay với tỷ lệ 10.000 đồng:1 cổ phần (nghĩa là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 1 cổ phần mới). Sau quá trình phát hành, vốn điều lệ Công ty sẽ tăng lên hơn 2.944 tỷ đồng. 2 chủ nợ sẽ tham gia đợt hoán đổi cổ phần của Công ty gồm: Công ty CP Đầu tư hạ tầng Miền Bắc và Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.