(BĐT) - Đài Tiếng nói Việt Nam vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2021 Dự án Nâng cấp công suất phát sóng AM khu vực Tây Nguyên và nâng cấp, di dời các trạm phát sóng tại núi Bà Đen - Tây Ninh, trạm phát sóng Phia Oắc - Cao Bằng với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng.
Đài Tiếng nói Việt Nam 250 tỷ nâng công suất phát sóng AM. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đài Tiếng nói Việt Nam 250 tỷ nâng công suất phát sóng AM. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, trong quý III/2021 sẽ lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm, lắp đặt hệ thống anten phát sóng trung AM 400kW, hệ thống thiết bị phụ trợ tại Đài phát sóng khu vực Tây Nguyên (giá gói thầu 113,264 tỷ đồng); Gói thầu Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu (giá gói thầu 0,098 tỷ đồng); Gói thầu Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (giá gói thầu 0,1 tỷ đồng).