• Đầu tư 250 tỷ nâng công suất phát sóng AM

    14/09/2021 07:00

    (BĐT) - Đài Tiếng nói Việt Nam vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2021 Dự án Nâng cấp công suất phát sóng AM khu vực Tây Nguyên và nâng cấp, di dời các trạm phát sóng tại núi Bà Đen - Tây Ninh, trạm phát sóng Phia Oắc - Cao Bằng với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư