Đầu tư 250 tỷ đồng làm đường giao thông miền Tây Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An (bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu Giai đoạn 3 Xây dựng đoạn tuyến Km6+435,5 – Km12+760 thuộc Dự án Đường giao thông phát triển kinh tế khu vực miền Tây Nghệ An, tuyến từ trung tâm huyện Nghĩa Đàn nối đường Hồ Chí Minh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách trung ương đầu tư theo chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020; ngân sách địa phương và huy động các nguồn hợp pháp khác.

Theo kế hoạch, quý I/2022 sẽ đấu thầu rộng rãi 3 gói thầu thuộc Dự án, gồm: Gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây lắp công trình (giá gói thầu 40,52 tỷ đồng); Gói thầu số 02 Tư vấn giám sát thi công xây dựng (giá gói thầu là 1,01 tỷ đồng); Gói thầu số 04 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (giá gói thầu là 0,9 tỷ đồng).

Chuyên đề