(BĐT) - Kết quả đấu thầu qua mạng 2 gói thầu (số 06 và 07) thuộc Dự án Công trình thủy lợi hồ chứa nước IaMơr giai đoạn 2 (hoàn thiện hệ thống kênh) các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk đã đem lại con số tiết kiệm hơn 26,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm trung bình 18%. Đây là tín hiệu tích cực từ các cuộc thầu được đấu thầu cạnh tranh qua mạng.
Tỷ lệ tiết kiệm trung bình đạt được thông qua đấu thầu qua mạng 2 gói thầu thuộc Dự án Công trình thủy lợi hồ chứa nước IaMơr giai đoạn 2 lên tới 18%. Ảnh: Nhã Chi

Tỷ lệ tiết kiệm trung bình đạt được thông qua đấu thầu qua mạng 2 gói thầu thuộc Dự án Công trình thủy lợi hồ chứa nước IaMơr giai đoạn 2 lên tới 18%. Ảnh: Nhã Chi

Ban Quản lý (BQL) đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 (bên mời thầu) cho biết, Gói thầu số 06-XL Kênh và công trình trên kênh chính Đông đoạn từ K17+560-:-K26+750 (bao gồm công trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi công) và Gói thầu số 07 XL Kênh và công trình trên kênh chính Đông đoạn từ K26+750-:-K35+687 (bao gồm công trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi công) sử dụng vốn trái phiếu chính phủ. Cả 2 gói thầu này được đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 18 tháng. Tổng giá gói thầu là 146,825 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 120,293 tỷ đồng, chênh lệch giảm 26,532 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm trung bình 18%.

Bên mời thầu cho biết, Gói thầu số 06-XL đóng thầu vào 9h ngày 7/5/2019 với 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT), gồm: Liên danh Công ty Thủy lợi KJM - Công ty CP Xây dựng và Phát triển kinh doanh - Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng, Liên danh Công ty CP Hà Thành Quang Minh - Công ty CP Xây dựng và Phát triển nông thôn 10. Giá dự thầu của 3 nhà thầu này lần lượt là 66,508 tỷ đồng, 75,237 tỷ đồng và 78,336 tỷ đồng.

Ngày 10/6/2019, BQL đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 đã có quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của Gói thầu số 06-XL và cả 3 nhà thầu nêu trên đều đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Ngày 14/6/2019, Ban đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty thủy lợi KJM - Công ty CP Xây dựng và Phát triển kinh doanh - Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, với giá trúng thầu 66,508 tỷ đồng (giá gói thầu là 78,704 tỷ đồng, chênh lệch giảm 12,196 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 15,5%).

Tại Gói thầu số 07-XL (đóng thầu vào 9h ngày 17/5/2019), có 6 nhà thầu nộp E-HSDT và tất cả các nhà thầu đều được đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. 6 nhà thầu này gồm: Liên danh Công ty Nông thôn 10 - Công ty Thành Vinh; Tổng công ty 36 - CTCP; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng; Liên danh Công ty Phát triển nông thôn - Xây dựng Minh Anh; Công ty Thủy lợi KJM; Liên danh VINACCO -  Thành Công.

Theo đánh giá của BQL đầu tư và xây dựng thủy lợi 8, Liên danh Công ty Phát triển nông thôn - Xây dựng Minh Anh có giá dự thầu là 53,785 tỷ đồng (giá đánh giá là 49,847 tỷ đồng), có giá dự thầu cạnh tranh nhất. Ngày 14/6/2019, ban này đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Liên danh Công ty Phát triển nông thôn - Xây dựng Minh Anh là nhà thầu trúng thầu, với giá trúng thầu là 53,785 tỷ đồng. Trong đó, giá trị phần xây lắp là 49,847 tỷ đồng, giá trị dự phòng là 3,937 tỷ đồng. Như vậy, so với giá gói thầu 68,121 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt được qua đấu thầu tại gói thầu này là 21%.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, chuyên gia về đấu thầu cho rằng, việc đấu thầu qua mạng thành công 2 gói thầu xây lắp có tổng giá gói thầu hơn 146 tỷ đồng nêu trên bước đầu nói lên nhiều tín hiệu tích cực của đấu thầu qua mạng. Trước hết là hạ tầng của Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia đã đủ sức đảm nhiệm để các bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng cho các gói thầu có giá trị lớn, quy mô lớn và có thể là gói thầu có kỹ thuật, công nghệ phức tạp (vì đây là công trình kỹ thuật, yêu cầu về đăng tải, các tiêu chuẩn kỹ thuật đánh giá E-HSDT có phần phức tạp và khó hơn so với gói thầu mua sắm hàng hóa cùng giá trị)... Điều này sẽ tạo niềm tin, xóa bỏ một phần quan ngại đối với một số bên mời thầu khi thực hiện đấu thầu qua mạng các gói thầu có quy mô tương tự hoặc đơn giản hơn.

Cũng theo chuyên gia, điều quan trọng hơn là thông qua đấu thầu qua mạng, số lượng nhà thầu nộp E-HSDT lớn hơn, tính cạnh tranh cao hơn, giá trúng thầu thấp hơn rất nhiều so với đấu thầu truyền thống. Từ đó, giá trị tiết kiệm đạt được trong đấu thầu cao hơn và đây là tín hiệu tích cực về việc hiện thực hóa các mục tiêu cốt lõi của đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.