(BĐT) - Thời gian qua, trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động lớn đến nhiều hoạt động, công tác đấu thầu vẫn diễn ra thuận lợi do áp dụng đấu thầu qua mạng. Nhờ vậy, nhiều công trình, dự án lớn được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả đầu tư công, an sinh xã hội.
Gói thầu 1XL-HB Thi công xây lắp công trình Thủy điện Hòa Bình mở rộng trị giá trên 3.071 tỷ đồng lựa chọn được nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng. Ảnh: Lê Tiên

Gói thầu 1XL-HB Thi công xây lắp công trình Thủy điện Hòa Bình mở rộng trị giá trên 3.071 tỷ đồng lựa chọn được nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng. Ảnh: Lê Tiên

Trong năm nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bên liên quan dự kiến đưa vào vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới được đầu tư theo phương thức PPP. Nhằm truyền thông sâu rộng hơn nữa hiệu quả của đấu thầu qua mạng và những ưu việt của Hệ thống mới, Báo Đấu thầu xuất bản chuyên đề: “Đấu thầu qua mạng bước vào giai đoạn mới”.