(BĐT) - Cục Quân nhu thuộc Tổng cục Hậu cần đang tổ chức đấu thầu rộng rãi theo phương thức tập trung các gói thầu thuộc Kế hoạch mua sắm tài sản ngành quân nhu năm 2021, với tổng dự toán 114,744 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đó là Gói thầu số 1 Trang thiết bị nhà ăn, nhà bếp cho các quân khu, quân đoàn, quân, binh chủng phía Bắc (47,382 tỷ đồng); Gói thầu số 2 Trang thiết bị nhà ăn, nhà bếp cho các đơn vị còn lại phía Bắc (35,185 tỷ đồng); Gói thầu số 3 Trang thiết bị nhà ăn, nhà bếp cho các đơn vị phía Nam (32,176 tỷ đồng).

3 gói thầu nêu trên sử dụng ngân sách quốc phòng. Hồ sơ mời thầu được phát hành từ ngày 14/5 - 4/6/2021.