Đấu thầu mua hàng dự trữ quốc gia năm 2021: 32 nhà thầu có “vết” sẽ bị trừ điểm kỹ thuật

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 5/3/2021, các Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực sẽ đóng/mở thầu lần 1 mua gạo dự trữ quốc gia năm 2021. Theo quy định của Tổng cục DTNN, 26 nhà thầu từng trúng thầu nhưng từ chối ký hoặc không thực hiện hợp đồng mua gạo dự trữ quốc gia trong giai đoạn 2016 - 2020 sẽ bị trừ điểm kỹ thuật khi tham gia các gói thầu mua gạo dự trữ quốc gia năm 2021.
Điểm tối đa đối với uy tín nhà thầu cung cấp gạo trong 5 năm qua là 150 điểm, nhà thầu trúng thầu nhưng từ chối ký hợp đồng thì chỉ được chấm 50 điểm. Ảnh: Song Lê
Điểm tối đa đối với uy tín nhà thầu cung cấp gạo trong 5 năm qua là 150 điểm, nhà thầu trúng thầu nhưng từ chối ký hợp đồng thì chỉ được chấm 50 điểm. Ảnh: Song Lê

Tổng cục DTNN cho biết, thời gian vừa qua có tình trạng nhiều nhà thầu sau khi trúng thầu cung cấp hàng dự trữ quốc gia nhưng không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng, hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, đã ký hợp đồng nhưng không thực hiện một phần hoặc không thực hiện theo đúng tiến độ..., làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch mua hàng dự trữ quốc gia. Để chấn chỉnh tình trạng này, Tổng cục DTNN yêu cầu các đơn vị trực thuộc áp dụng thống nhất đánh giá uy tín của nhà thầu cung cấp hàng dự trữ quốc gia.

Đấu thầu mua hàng dự trữ quốc gia năm 2021: 32 nhà thầu có “vết” sẽ bị trừ điểm kỹ thuật ảnh 1

Theo đó, trong hồ sơ mời thầu (HSMT) các gói thầu mua gạo dự trữ quốc gia năm 2021, các Cục DTNN khu vực xây dựng thang điểm chấm về uy tín nhà thầu tại Bảng chấm điểm kỹ thuật thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trong 5 năm trở lại đây (2016 - 2020). Điểm tối đa đối với uy tín nhà thầu cung cấp gạo trong thời gian 5 năm trở lại đây là 150 điểm, nhà thầu hoặc nhà thầu liên danh đã ký hợp đồng cung cấp gạo với các Cục DTNN khu vực nhưng không thực hiện một phần hoặc không thực hiện theo đúng tiến độ (giao hàng chậm) hoặc giao hàng từ 1 lần trở lên không đảm bảo chất lượng khiến các đơn vị từ chối nhập hàng thì chỉ được chấm 100 điểm đối với uy tín nhà thầu. Đối với nhà thầu liên danh, nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh có các hành vi nêu trên thì nhà thầu liên danh được đánh giá theo thang điểm này. Đối với nhà thầu hoặc nhà thầu liên danh trúng thầu cung cấp gạo cho các Cục DTNN khu vực nhưng không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng thì mục uy tín nhà thầu chỉ được chấm 50 điểm.

Theo Tổng cục DTNN, trong giai đoạn 2016 - 2020, có 25 nhà thầu tham gia đấu thầu gạo dự trữ quốc gia không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, 1 nhà thầu đã ký hợp đồng nhưng không thực hiện như cam kết (Công ty TNHH Phước Hồng).

Đối với đấu thầu mua vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia, trong giai đoạn 2016 - 2020 có 6 nhà thầu đã ký hợp đồng nhưng không thực hiện hoặc không thực hiện theo đúng tiến độ, không đảm bảo chất lượng, gồm: Công ty CP Thanh Sơn, Công ty CP Dệt may 7, Công ty TNHH Thiên Hòa An, Công ty CP Dệt may Nam Việt, Công ty TNHH Nam Thăng Long, Công ty TNHH Thiết bị phòng cháy chữa cháy Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, đại diện Tổng cục DTNN cho biết, năm 2020, theo kế hoạch, 22 Cục DTNN khu vực đã thực hiện đấu thầu mua 190.000 tấn gạo nhưng sau lần đấu thầu đầu tiên, có tới 170.300 tấn gạo bị nhà thầu trúng thầu từ chối ký hợp đồng. Các Cục DTNN khu vực đã tịch thu bảo lãnh dự thầu của các nhà thầu và nộp ngân sách nhà nước 27,877 tỷ đồng. Sau đó, các Cục DTNN khu vực tổ chức đấu thầu lại và đã mua đủ số lượng gạo dự trữ. Năm 2021, các Cục DTNN khu vực tổ chức đấu thầu mua 190.000 tấn gạo cho dự trữ quốc gia. Việc áp dụng trừ điểm kỹ thuật khi đánh giá uy tín của nhà thầu trong mua hàng dự trữ quốc gia năm 2021 và các năm tiếp theo được kỳ vọng sẽ giảm thiểu được tình trạng nhà thầu trúng thầu bỏ ký hợp đồng.

Chuyên đề