(BĐT) - Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đang phát hành hồ sơ trên hệ thống để tổ chức đấu thầu lại 182.300 tấn gạo đưa vào dự trữ quốc gia. Trong tháng 5/2020, đơn vị này sẽ hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng với các nhà thầu trúng thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia, dự kiến đến 30/6 sẽ hoàn thành chỉ tiêu dự trữ gạo được giao.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Năm 2020, Tổng cục DTNN được giao nhiệm vụ mua 190.000 tấn gạo dự trữ quốc gia. Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Tổng cục DTNN đã giao nhiệm vụ cho 22 cục DTNN khu vực tổ chức đấu thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật.

Đến hết ngày 8/4/2020, trong tổng số 190.000 tấn gạo kế hoạch đấu thầu có 12.000 tấn không có nhà thầu trúng thầu; 178.000 tấn gạo có 28 nhà thầu trúng thầu nhưng mới chỉ có 4 nhà thầu (trong đó có 2 nhà thầu ký 100% số lượng trúng thầu và 2 nhà thầu ký một phần) ký hợp đồng 7.700 tấn gạo. Đến nay, 3.000 tấn gạo đã được nhập kho dự trữ.