(BĐT) - Công ty CP tư vấn dịch vụ về tài sản bất động sản DATC chi nhánh Huế thông báo bán đấu giá tài sản do Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô thanh lý tại Thừa Thiên Huế

1.Đặc điểm:

a/ Xe ô tô TOYOTA ALTIS 75C-1512. Năm sử dụng: 2002. Giá khởi điểm: 150.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 22.500.000 đồng.

b/ Xe ô tô MITSUBISHI JOLIE 75C-1062. Năm sử dụng: 2002. Giá khởi điểm: 70.000.000 đồng . Tiền đặt trước: 10.500.000 đồng.

c/ Xe ô tô MITSUBISHI JOLIE 75C-2287. Năm sử dụng: 2002. Giá khởi điểm: 70.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 10.500.000 đồng.

2. Thời gian tham khảo, bán hồ sơ đấu giá và nộp tiền đặt trước:Văn phòng chi nhánh: Từ ngày ra thông báo đến 10 giờ 00’’ ngày 20/03/2017 trong giờ hành chính

3. Thời gian xem tài sản: 08 giờ 00’’ đến 16 giờ 00 ngày 14/03/2017 tại Chi cục thuế Thành phố Huế, Chi cục thuế Phú Lộc, Chi cục thuế Hương Trà để xem tài sản.

4. Thời gian và địa điểm đấu giá: 08 giờ 00’’ ngày 21/03/2017 tại Văn phòng chi nhánh - Số 22 Tố Hữu, Huế.

5. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá xin liên hệ:

- Văn phòng Chi nhánh- Số 22 Tố Hữu, Huế. Điện thoại: 0234.3832542-0914079393

- Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế. Đường Tố Hữu, Huế.