(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản do Cục Thuế Hà Tĩnh ủy quyền như sau:
Đấu giá Xe ô tô tại Hà Tĩnh

Tài sản đấu giá: 03 xe ô tô đã qua sử dụng.

1. Xe ô tô 07 chỗ Mitsubishi Jolie, công suất 2.0, số máy: Z 0466A, số khung: 31002266, biển kiểm soát 38A - 0603, lắp ráp năm 2003 tại Việt Nam, đưa vào sử dụng  năm 2003 đến nay.

2. Xe ô tô 07 chỗ Mitsubishi Jolie, công suất 2.0, số máy: Z02119, số khung: W21001068, biển kiểm soát 38A - 0554, lắp ráp năm 2003 tại Việt Nam, đưa vào sử dụng  năm 2003 đến nay.

3. Xe ô tô 07 chỗ Mitsubishi Jolie, công suất 2.0, số máy: Z 04639, số khung: W31002239, biển kiểm soát 38A - 0685, lắp ráp năm 2003 tại Việt Nam, đưa vào sử dụng  năm 2003 đến nay.

* Giá khởi điểm: 130.000.000 đồng/ 01 xe ô tô.

* Tiền đặt trước: 19.000.000 đồng/ đơn tham gia.

        * Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ đơn tham gia.

        * Chi phí bán hồ sơ: 100.000 đồng/01 hồ sơ

        * Thời gian xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 23/3/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.

* Địa điểm xem tài sản: Tại Cục Thuế Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

* Thời gian bán đấu giá: Vào hồi 08 giờ, ngày 24/3/2017, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.

Địa chỉ: số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 0393.579.999

Website: http://www.daugia.hatinh.gov.vn