(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Cao Bằng ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại Cao Bằng ảnh 1
Đấu giá xe ô tô tại Cao Bằng ảnh 2