(BĐT) - Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá và Tư vấn Miền Nam thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

I. Tài sản bán đấu giá: 03 xe mô tô 2 bánh đã qua sử dụng.

- Giá khởi điểm: 56.241.000 đồng (Năm mươi sáu triệu hai trăm bốn mươi mốt nghìn đồng ) giá trên đã bao gồm thuế.

- Tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 50.000 đồng/bộ.

- Tiền đặt trước 10% giá khởi điểm (Làm tròn: 5.600.000 đồng).

- Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày Thông báo đến 16 giờ ngày 04/04/2017.

- Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 04/04/2017 tại Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum.

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: 15 giờ 00 ngày 05/04/2017 tại trụ sở Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá và Tư vấn Miền Nam tại Kon Tum. Địa chỉ: số 172 Phan Chu Trinh, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Khách hàng có nhu cầu tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá xin liên hệ tại:

- Trụ sở SASC Kon Tum, số 172 Phan Chu Trinh, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum, điện thoại: 060.3869061. Di động: 0948202277