(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tài sản bán đấu giá là 56,19 ha (Năm mươi sáu phẩy mười chín hecta) Keo lai với trữ lượng khoảng 7.217,55 tấn (Bảy ngàn, hai trăm mười bảy phẩy năm mươi lăm tấn) tại Nông trường 8, Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh – thuộc xã Lộc Thiện và xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Giá khởi điểm: 3.898.000.000đ (Ba tỷ, tám trăm chín mươi tám triệu đồng)

Nguồn gốc tài sản: Tài sản do Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh chuyển giao.

Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 18/5/2017 đến 10h00 ngày 26/5/2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Thời gian xem tài sản: Ngày 25/5/2017, khách hàng liên hệ Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh – SĐT 0651.35568915 gặp anh Biên để được hướng dẫn xem tài sản.

Thời gian tổ chức bán đấu giá tài sản: 9h00 ngày 29/5/2017

Địa điểm bán tài sản: Tại trụ sở Công ty TNHHMTV Cao su Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín 01 lần vào thùng phiếu đã niêm phong tại phiên đấu giá, người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

Giá trả tối thiểu là: 3.898.000.000đ (Ba tỷ, tám trăm chín mươi tám triệu đồng)

- Tiền đặt cọc: 15% giá khởi điểm.

- Phí đăng ký tham gia đấu giá: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước ĐT: 06513.860. 216