6,35 triệu cổ phần của Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp (Vigecam) đã được đấu giá thành công hôm 19/5. Có 22 nhà đầu tư tham gia đấu giá, trong đó có 1 tổ chức và 21 nhà đầu tư cá nhân.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Tổng số khối lượng đăng ký mua là 8,38 triệu cổ phần, khối lượng đặt cao nhất là 1,5 triệu cổ phần, khối lượng đặt thấp nhất là 2.000 cổ phần.

Giá đấu thành công cao nhất là 11.100 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất là 10.100 đồng/cổ phần, bằng với giá khởi điểm. Giá đấu thành công bình quân là 10.206 đồng/cổ phần, có 22 nhà đầu tư trúng đấu giá.

Kết quả cuộc đấu giá không nằm ngoài dự đoán của giới phân tích chứng khoán, dù Vigecam có lợi thế và tiềm năng lớn, trong đó đáng chú ý là quỹ “đất vàng” nằm tại các vị trí đắc địa tại Hà Nội và các thành phố khác. Theo phương án cổ phần hóa doanh nghiệp này, 2 tổ chức là Tổng công ty Rau quả - CTCP và Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không sở hữu 70% vốn điều lệ.

Tiến trình cổ phần hóa Vigecom đã bị chậm gần 5 năm so với kế hoạch do các kiện cáo liên quan đến sai phạm của một số cá nhân trong doanh nghiệp và việc xét duyệt nhà đầu tư chiến lược.

Theo ĐTCK