(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng thông báo bán đấu giá tài sản do Ban quản lý Dự án các công trình Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Lô hàng gồm vật tư, thiết bị thu hồi sau thanh lý tài sản lắp đặt đèn trang trí chiếu sáng nghệ thuật một số tuyến đường chính (xung quanh khu vực Nhà hát thành phố) năm 2016 và lắp đặt đèn trang trí chiếu sáng nghệ thuật tuyến đường Lê Hồng Phong năm 2016.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

Ban quản lý Dự án các công trình Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng; Địa chỉ: Số 17 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

3. Giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước, bước giá, tiền bán hồ sơ:

- Giá khởi điểm: 102.977.000 đồng (Một trăm linh hai triệu, chín trăm bảy mươi bảy nghìn đồng).

Giá khởi điểm trên không bao gồm Thuế Giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển và bốc xếp do bên mua chịu.

- Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước bằng tiền mặt vào tài khoản chuyển khoản vào tài khoản số 109.2052.8888.011 của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP. Hải Phòng tại Phòng Giao dịch TechcomBank Kiến An, TP. Hải Phòng (có thể nộp tiền tại tất cả các Phòng Giao dịch khác của TechcomBank trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo số tài khoản trên).

- Bước giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

- Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/01 hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng một hồ sơ).

4. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước, tổ chức đấu giá tài sản:

- Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Thời gian, địa điểm cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 28/02/2018 đến ngày 12/3/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

- Thời gian địa điểm xem tài sản: Ngày 01/3 và ngày 02/3/2018 tại sân của Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng, địa chỉ: Số 17 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; Kho của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng, địa chỉ: Xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. (trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/3 đến ngày 14/3/2018 (trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 14 giờ 30 ngày 15/3/2018 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải Phòng.

Địa điểm tham khảo, mua hồ sơ, nộp hồ sơ đang ký tham gia đấu giá, tổ chức cuộc đấu giá: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải Phòng – Số 112 dường Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

5. Đối tượng tham gia đấu giá; Điều kiện tham gia đấu giá:

* Đối tượng tham gia đấu giá:

- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, có khả năng tài chính.

- Những đối tượng không được tham gia đấu giá (Theo quy định của Luật Đấu giá tài sản).

* Điều kiện tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá;

+ Có Giấy Chứng minh nhân dân, hoặc Thẻ Căn cước công dân;

+ Có Đăng ký kinh doanh (Nếu là tổ chức, doanh nghiệp);

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế cuộc đấu giá; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản;

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

- Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền cho người khác tham gia đấu giá (có văn bản uỷ quyền hợp pháp).

6. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Việc trả giá được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng - Số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (0225). 3678680- 3678681.