(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh thông báo bán đấu giá tài sản cưỡng chế, kê biên do Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Hà Tĩnh ủy quyền như sau:

Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ tài sản xây dựng trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất thuê của Công ty CPCN Hóa cốc Hà Tĩnh đã bị Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh cưỡng chế, kê biên tài sản ngày 22/9/2016, tài sản bao gồm: 10 hạng mục. Nằm trên diện tích 45.257 m2 theo Giấy chứng nhận QSD đất số AL922951, do UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 26/11/2009, mang tên Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa cốc Hà Tĩnh. Giá khởi điểm: 7.337.300.000 đồng.

Địa điểm xem tài sản: Khu Công nghiệp Vũng Áng, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (Thông tin chi tiết về tài sản có trong hồ sơ đấu giá).

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 16 giờ 00, ngày 21/02/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.

- Tổ chức phiên đấu giá vào ngày 23/02/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh và Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Hà Tĩnh.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.

Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 0393.579999 hoặc số 0913.846585 (gặp anh Long).

Website: http://daugia.hatinh.gov.vn.