Công ty Cổ phần Đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá vật tư, tài sản thu hồi kém phẩm chất (chi tiết xem tại VPĐD Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc).

Giá khởi điểm: 385.800.000 đồng (Chưa bao gồm thuế GTGT).

Thời gian xem tài sản và tham khảo hồ sơ: Từ ngày 09/03/2017 đến hết ngày 15/03/2017, tham khảo hồ sơ tại VPĐD Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc (Trong giờ hành chính).   

Địa điểm, thời hạn đăng ký mua tài sản, nộp tiền đặt trước: Ngày 14/03/2017 tại VPĐD Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc. Địa chỉ: Đường Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh (Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ; Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng/hồ sơ). Trong giờ hành chính.

Thời gian bán đấu giá: 08 giờ 30 phút, ngày 17/03/2017.

Địa điểm bán đấu giá: Hội trường  VPĐD Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: VPĐD Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc. Đường Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 02413.600.195.