(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá tài sản thanh lý tháo dỡ vật tư thu hồi Trụ sở cũ của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Vĩnh Long

Tài sản: thanh lý tháo dỡ vật tư thu hồi Trụ sở cũ của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Vĩnh Long bao gồm: Nhà kho; Nhà xét nghiệm; Nhà xử lý rác thải; Nhà vệ sinh (1+2); Nhà ở bảo vệ; Nhà xe (tiền chế + bán kiên cố); Hàng rào tường gắn song sắt; Cổng rào di động; Đài nước BTCT; Hồ nước; Hội trường; Trụ sở làm việc chính (01 trệt + 01 lầu) (bàn giao theo hiện trạng thực tế). Giá khởi điểm: 80.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 02/3/2017 đến ngày 15/3/2017, tại Số 35, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Chi cục chăn nuôi và Thú y tỉnh Vĩnh Long trong giờ làm việc).

Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và đăng ký mua tài sản: Từ ngày 02/3/2017 đến ngày 15/3/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (trong giờ làm việc).

Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01 hồ sơ; Khoản tiền đặt trước: 12.000.000 đồng/01 hồ sơ.

Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 18/3/2017, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long (Số 08, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Các tổ chức, cá nhân muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3826232, 2240321.