(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản, như sau:

- Tài sản: Tài sản cố định, vật tư thiết bị thanh lý.

- Giá khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT):

+ Lô 1: 1.873.913.529 đồng;

+ Lô 2: 236.175.000 đồng.

- Thời gian tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ tài sản: Từ ngày 22/12/2016 đến 11 giờ 00 phút, ngày 26/12/2016.

Thời gian xem tài sản: 09 giờ 00 phút, ngày 26/12/2016 và ngày 27/12/2016.

Thời gian nộp tiền đặt trước và đăng ký mua tài sản: Từ ngày 22/12/2016 đến 16 giờ 00 phút, ngày 27/12/2016.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Ngày 29/12/2016.

Địa điểm đăng ký và bán đấu giá: Văn phòng Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lam Sơn (Tầng 1, Khu B, số 111 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh). ĐT: 08 22 455 120. Website: taisandaugia.com.vn.