(BĐT) - Ngày 15/10 tới, Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Gia sẽ tổ chức đấu giá tất cả các quyền phát sinh từ Hợp đồng Thuê văn phòng dài hạn số 01.VP/HĐTDH-2016 ngày 3/8/2016 ký giữa Công ty TNHH Trường Minh và Công ty TNHH Lộc và Cộng sự, với giá khởi điểm 14,561 tỷ đồng.

Cụ thể, quyền thuê 518,5 m2 sàn văn phòng tầng 21 tại Trung tâm thương mại và dịch vụ Ngọc Khánh (địa chỉ số 1 Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) bao gồm: Quyền sử dụng, khai thác, kinh doanh, quyền đòi nợ nguồn thu từ việc cho thuê và tất cả các quyền phát sinh đối với diện tích tài sản thuê nêu trên.

Ngoài ra còn có, tất cả các quyền, lợi tức, lợi ích, các khoản bồi hoàn (kể cả do tài sản bị thiệt hại do lỗi của bên thứ ba), các khoản thanh toán khác và tài sản khác mà Công ty TNHH Trường Minh được nhận hoặc sẽ được nhận để thay thế cho, thuộc về hoặc liên quan đến và mọi tài sản thuộc mọi tính chất và chủng loại nhằm để trao đổi, thay đổi hay thay thế cho, bất kỳ quyền và tài sản nào được đề cập nêu trên.