(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 265m2 đất và tài sản gắn liền trên đất thuộc thửa đất số 146b, tờ bản đồ số 01 có địa chỉ tại khu vực Đề Thám, xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 548.396.600 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi tám triệu, ba trăm chín mươi sáu nghìn, sáu trăm đồng). Chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại thuế khác.

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 20/01/2017.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 06/02/2017.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 25/01/2017.

6. Tổ chức bán đấu giá: Ngày 09/02/2017.  

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia. Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải Lakeview – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.