(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại huyện Thuận An, Bình Dương

Tài sản: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa số 104, tờ bản đồ số 1(A2), ấp Hưng Lộc, xã Hưng Định, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Diện tích khuôn viên đất : 1023 m2 (sử dụng riêng),

trong đó gồm:                  

Đất ở (ONT): 150m2 ; thời hạn sử dụng: lâu dài.

Đất nông nghiệp (CLN): 776m2 ; thời hạn sử dụng: 12/2047

Hành lang an toàn đường bộ (HLATĐB) : 97m2; được cho phép khai thác, sử dụng mang tính chất tạm thời và không được ảnh hưởng đến an toàn công trình. Khi nhà nước có yêu cầu sử dụng thì người sử dụng đất sử dụng hành lang phải di dời công trình trong thời hạn cho phép.

Tài sản trên đất: Nhà ở;

Cấu trúc: nhà vách gỗ, mái tôn, nền gạch; -

Diện tích xây dựng: 133m2.

Giá khởi điểm: 749.412.000 đồng. Thuế Thu nhập cá nhân người trúng đấu giá chịu.

Hạn chót đăng ký: 11 giờ 00 ngày 27/3/2017. Bán đấu giá: ngày 31/3/2017.