(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank - Chi nhánh tỉnh Sơn La ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group. Đường Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 983 588     ĐT: 02106 266 699

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Agribank - Chi nhánh tỉnh Sơn La, Số 08, đường Chu Văn Thịnh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

3. 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và toàn bộ công trình xây dựng trên đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AG 507579, thửa đất số 353(2), 353(1), tờ bản đồ số F 48-101-97, diện tích 3.395,0m2 đất (Đất ở 50,0m2, đất trồng cây hàng năm 3.345,0m2), do UBND huyện Mai Sơn cấp ngày 12/04/2007 cho hộ ông Đào Văn Nhuần và bà Nguyễn Thị Xoay, tại Bản Hản, xã Chiềng Mung, huyện Sơn Mai, tỉnh Sơn La và phần đất liền kề thuộc sở hữu của ông Đào Văn Nhuần và bà Nguyễn Thị Xoay có diện tích 990,0m2 không thuộc Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AG 507579 và không thế chấp Ngân hàng. Công trình xây dựng trên đất: 01 nhà xây 01 tầng 50,0m2, 01 nhà kho 1.000,0m2, 01 nhà xấy 1.500,0m2, 01 cân điện tử 100 tấn, 01 sân phơi 500,0m2.

3.2. Giá khởi điểm: 4.500.000.000 đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 900.000.000 đồng, phí đấu giá 500.000 đồng/01 hồ sơ, mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 26, 27, 28/02/2018, tại Bản Hản, xã Chiềng Mung, huyện Sơn Mai, tỉnh Sơn La.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 05/03/2018, tại Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 05, 06, 07/03/2018, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group mở tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Sơn La.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký đấu giá:

7.1. Thời gian đăng ký: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 05/03/2018, tại Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group.

7.2. Điều kiện: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

8. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 9h00 ngày 08/03/2018 tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Sơn La, Số 08, đường Chu Văn Thịnh, TP Sơn La, Sơn La.

9. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ hoặc Agribank - Chi nhánh tỉnh Sơn La, Số 08, đường Chu Văn Thịnh, TP Sơn La, Sơn La. ĐT: 02113 799 956.