(BĐT) - Chi nhánh miền Nam Công ty Cổ phần Đấu giá Thành An thông báo bán đấu giá tài sản lần 03 như sau:
Đấu giá Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại TPHCM ảnh 1