(BĐT) - Công ty TNHH MTV đấu giá Lê Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đấu giá quyền sử dụng đất tại TX Gia Nghĩa, Đắk Nông ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất tại TX Gia Nghĩa, Đắk Nông ảnh 2