(BĐT) -Công ty TNHH MTV bán đấu giá Thành Công thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê, thời hạn thuê 50 năm, phương thức trả tiền thuê 01 lần đối với Thửa số 99, tờ bản đồ số 30, diện tích: 114.408,6 m2, loại đất: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC), địa chỉ khu đất bãi công trường số 2, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

- Giá khởi điểm: 94.798.966.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

- Phí hồ sơ: 5.000.000đ/hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và đăng ký mua tài sản: Từ ngày 31/5/2017 đến ngày 30/6/2017, tại Công ty TNHH MTV Bán đấu giá Thành Công hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch Thị xã Bình Minh.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 31/5/2017 đến ngày 30/6/2017, tại: bãi công trường số 2, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (Liên hệ Phòng Tài chính - Kế hoạch Thị xã Bình Minh trong giờ làm việc).

- Thời gian, địa điểm khách hàng đủ điều kiện đăng ký nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/6/2017 đến ngày 30/6/2017.

* Đối tượng, điều kiện được tham gia đấu giá:

* Đối tượng tham gia đấu giá:

- Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại điều 56 của Luật Đất đai năm 2013, có đủ tư cách pháp nhân và năng lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch.

- Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân đại diện tham gia đấu giá; Mỗi tổ chức chỉ được một đại diện tham gia đấu giá; Đối với Tổng công ty chỉ được đại diện của Tổng công ty hoặc một đại diện doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty tham gia đấu giá; Đối với doanh nghiệp liên danh chỉ được một đại diện của doanh nghiệp đó tham gia đấu giá, việc đại diện tham gia đấu giá phải theo quy định của pháp luật.

* Điều kiện được tham gia đấu giá:

- Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do tổ chức bán đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch sau khi trúng đấu giá, nộp đủ tiền thuê đất và các khoản khác có liên quan khi trúng đấu giá đúng thời gian quy định.

- Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân phải có tóm tắt dự án Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm về khoai lang, phù hợp với quy hoạch.

- Có tài liệu chứng minh năng lực tài chính không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của tóm tắt dự án (theo điểm a, khoản 2, điều 14 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP).

- Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ điều kiện sau khi thông qua xét duyệt của đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.

* Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 08/7/2017, tại phòng họp - Trung tâm hành chính thị xã Bình Minh.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ Công ty TNHH MTV Bán đấu giá Thành Công, địa chỉ: số 33/6, đường Mậu Thân, phường 3, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại: 070 38 426 39 hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch Thị xã Bình Minh, địa chỉ: số 36, Nguyễn Văn Thảnh, khóm 5, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại: 0703 890340.