(BĐT) - Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá Quyền sử dụng đất tại TPHCM ảnh 1